Adress: Rr. “Mujo Ulqinaku”, (mbrapa Kishës Katolike)

     Pall.5, Kati 1. Njësia Administrative 10

    Tiranë, Albania Kutia Postare 1000

E-mail:info@explorer-albania.al;evarama@explorertours.al,info@explorertours.al

Phone: +355 4 2247572;   (M): +355 696060344;

Website: www.explorer-albania.al